nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

Prima întâlnire transnaţională în Atena

Pe 1 şi 2 decembrie 2011, a fost organizată la Atena prima întâlnire transnaţională a proiectului NIREAS. În timpul acestei întâlniri, partenerii au avut şansa de a se întâlni şi de a discuta reciproc despre toate activităţile proiectului, inclusiv despre activităţile de asigurare a calităţii, de diseminare şi de exploatare a proiectului.