nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

RTD TALOS LTD (Cipru)


RTD Talos Ltd a fost înfiinţată în anul 2000. Încă de la început, compania s-a poziţionat strategic între mediul academic, IMM-uri şi guvern, distingându-se în domeniile diseminării şi formării profesionale. Experienţa anterioară în domeniu poate fi ilustrată printr-o serie de proiecte de cercetare şi dezvoltare tehnologică la nivelul UE în care RTD Talos Ltd a luat parte. După ce a fost Punctul Naţional de Contact pentru IMM-uri în FP5 şi FP6, RTD Talos a acumulat o experienţă semnificativă în diseminarea de informaţii cu privire la programele europene. A fost recent numit în calitate de corespondent de ţară pentru ERAWATCH, în vederea elaborării ultimului raport cu privire la cercetare, dezvoltare şi inovare în Cipru. A acţionat în calitate de consultant şi evaluator pentru Ministerul de Finanţe (Biroul de Planificare), pentru un număr de scheme de finanţare ale UE. RTD Talos a fost implicat într-o serie de proiecte Leonardo da Vinci. O listă completă a acestora, precum şi servicii de organizare pot fi găsite la www.talos-rtd.com.