nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

CTANM - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (România)


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB), fondată in 1886, este acum cea mai mare universitate tehnică din România, cu aproximativ 23000 studenţi, 3300 de angajaţi cu normă întreagă, 1800 cadre didactice asociate şi 900 de doctoranzi. Centrul pentru Tehnologii Avansate (CTANM) este o unitate de cercetare şi de formare, cu autonomie financiară şi funcţională în interiorul UPB, înfiinţată în 1996, acţionând pentru definirea şi implementarea procedurilor curente de e-learning în strategia de dezvoltare pe termen lung a universităţii. Finanţarea centrului este realizată, în principal, prin intermediul contractelor de cercetare şi de formare, cu beneficiari români sau străini, prin proiecte naţionale, europene sau internaţionale.