nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

UETP Action Link / Action Synergy S.A. (Grecia). Coordonatorul proiectului

 


Coordonatorul proiectului este o organizaţie TIC de cercetare-dezvoltare, de formare şi de cunoaştere bazată pe aplicaţii şi care este implicată activ în dezvoltarea de tehnologii de învăţământ şi metodologii de instruire, precum şi în dezvoltarea de cursuri e-learning de formare. Action Synergy S.A. dispune de o experienţă îndelungată în gestionarea şi coordonarea proiectelor europene. Aceasta coordonează în prezent şase proiecte în cadrul programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. De la înfiinţarea sa în 1987, organizaţia a participat într-un număr considerabil de proiecte educaţionale din UE, cum ar fi COMETT, Petra, SOCRATES, Leonardo da Vinci, FP6, ADAPT, TEMPUS, PHARE, etc. Zonele-cheie de experienţă includ: dezvoltarea de metodologii de învăţare, dezvoltarea tehnologiilor educaţionale, dezvoltarea de cursuri şi module care fac uz de metodologii inovatoare, cum ar fi: metodologii deschise / flexibile de învăţare, e-learning, învăţare pe baza analizei nevoilor, dezvoltarea de profile profesionale bazate pe competenţe, dezvoltarea de sinergii la nivel local, naţional şi transnaţional.