Imprimare

Obiective generale

Joi, 05 Aprilie 2012 12:13

• Asigurarea că operatorii de la staţiile de tratare a apelor reziduale (care este grupul ţintă principal al proiectului) dobândesc competenţele necesare pentru dezvoltarea profesională şi personală, fapt care are o influenţă directă asupra competitivităţii şi a creşterii economice europene, şi, astfel, ajută la crearea de locuri de muncă mai multe noi şi mai bune.

• Asigurarea că abilităţile şi cunoştinţele operatorilor din staţiile de tratare a apelor reziduale corespund cerinţelor din sector.

• Contribuţia la dezvoltarea de conţinut didactic digital, care este elementul fundamental al societăţii bazate pe cunoaştere.

• Promovarea acreditării competenţelor dobândite prin învăţare non-formală şi informală.