nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

Obiective generale

• Asigurarea că operatorii de la staţiile de tratare a apelor reziduale (care este grupul ţintă principal al proiectului) dobândesc competenţele necesare pentru dezvoltarea profesională şi personală, fapt care are o influenţă directă asupra competitivităţii şi a creşterii economice europene, şi, astfel, ajută la crearea de locuri de muncă mai multe noi şi mai bune.

• Asigurarea că abilităţile şi cunoştinţele operatorilor din staţiile de tratare a apelor reziduale corespund cerinţelor din sector.

• Contribuţia la dezvoltarea de conţinut didactic digital, care este elementul fundamental al societăţii bazate pe cunoaştere.

• Promovarea acreditării competenţelor dobândite prin învăţare non-formală şi informală.