nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

Leonardo da Vinci

IKY - Greek State Scholarships Foundation

IKY este agenţia naţională greacă, care gestionează fondurile Leonardo da Vinci pentru transferul de inovaţie în Grecia.


 

Portal ADAM

Portalul ADAM este portalul web al Comisiei Europene, care cuprinde toate informaţiile cu privire la proiectele finanţate de către Leonardo da Vinci, care au fost puse în aplicare în toată Europa în ultimii ani.