Εκτύπωση

Καλώς ήρθατε στην κεντρική σελίδα του προγράμματος ΝΙΡΕΑΣ

Το πρόγραμμα ΝΙΡΕΑΣ είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που είχε ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων.

Στοχεύει στην επίτευξη αυτού του στόχου, προσφέροντας:

- πλήρη και ποιοτικά e-learning περιεχόμενα για τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

- μια μεθοδολογία που θα βοηθήσει στην πιστοποίηση των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Το έργο επικεντρώθηκε κυρίως στις μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες συχνά λειτουργούν με προσωπικό που δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Το εκπαιδευτικό υλικό, παρ' όλα αυτά, είναι κατάλληλο για τους τεχνικούς που δουλεύουν σε όλες τις μονάδες επεξεργασίας υγρών λυμάτων.

Το περιεχόμενο του e-learning και το εργαλείο πιστοποίησης έχει διευκολύνει την ανάπτυξη και τη διαφάνεια των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού Επεξεργασίας Υγρών Λυμάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην απασχόληση ατόμων με καλύτερα προσόντα και, ως εκ τούτου, να βελτιώσει τις στρατηγικές διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της βιώσιμης χρήσης του νερού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Leonardo da Vinci-Transfer of Innovation), που έχει ξεκινήσει το 2011 και έχει ολοκληρωθεί το 2013. Έχει εφαρμοστεί σε 5 χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία και Ρουμανία.