Εκτύπωση

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) (Ελλάδα). Ανάδοχος του έργου


 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Εταιρείας Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) είναι η πρώτη και μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση του τομέα, μετά την ΕΥΔΑΠ (Αθήνα) και EYAT (Θεσσαλονίκη), με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας. Το πεδίο εφαρμογής και τα καθήκοντα της ΔΕΥΑΛ είναι οι εξής: η παροχή Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, αξιοποίηση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός). Είναι επίσης υπεύθυνη για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας α) με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και β) από την καύση του βιοαερίου που απορρέουν από τον Βιολογικό Καθαρισμό και τα ΧΥΤΑ του Δήμου Λαρισαίων. Από το 1983 και μετά η ΔΕΥΑΛ έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω δανείων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το Ταμείο Συνοχής.