Εκτύπωση

IPP - Instituto Superior de Engenharia do Porto (Πορτογαλία)


Το INSTITUTO Politecnico do Porto (IPP) είναι το μεγαλύτερο Πολυτεχνείο στην Πορτογαλία, με πάνω από 15.000 μαθητές που χωρίζονται σε 7 σχολεία. Από το 1989 έχει καθιερώσει τη συνεργασία με πάνω από 30 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία, ως συντονιστής αλλά και ως συνεργαζόμενο ίδρυμα. Εκπαιδεύει νέους ανθρώπους, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ενσωματωμένη στο IPP, το ISEP είναι μια σχολή μηχανικών στην Πορτογαλία και έχει ως στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του ανθρώπου μέσα από τη δημιουργία και τη μεταφορά γνώσης. Το παρακολουθούν περισσότεροι από 6.000 φοιτητές, διαθέτει 11 πρώτα πτυχία των μηχανικών του κύκλου και 11 μεταπτυχιακά. Η διαμορφωτική προσφορά έχει σχεδιαστεί σε μια λογική της εφαρμοσμένης γνώσης, η οποία ευνοεί την προσέγγιση μάθησης μέσα από την πράξη. Η ISEP στεγάζει 9 ομάδες έρευνας σε διάφορους τομείς της μηχανικής.