Εκτύπωση

CTANM – POLITEHNICA Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Ρουμανία)


Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου (PUB), που ιδρύθηκε το 1886. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο τεχνικό πανεπιστήμιο της Ρουμανίας, με περίπου 23.000 φοιτητές, 3.300 εργαζομένους με πλήρη απασχόληση, 1.800 μερικής απασχόλησης και 900 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Κέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών (CTANM) είναι μια μονάδα έρευνας και εκπαίδευσης με την οικονομική και λειτουργική αυτονομία μέσα στο PUB, που ιδρύθηκε το 1996, και συμβάλει στον καθορισμό και την εφαρμογή του e-Learning και της στρατηγικής ανάπτυξης LLL του πανεπιστημίου. Η χρηματοδότηση του CTANM πραγματοποιείται κυρίως μέσω της έρευνας και της κατάρτισης συμβάσεων, με Ρουμάνους ή ξένους δικαιούχους, από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.