Εκτύπωση

Leonardo da Vinci

IKY - Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Το IKY είναι η ελληνική Εθνική Υπηρεσία που διαχειρίζεται το πρόγραμμα Leonardo da Vinci - Μεταφορά Καινοτομίας στην Ελλάδα.


 

ADAM Portal

Πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται και που έχουν εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci.