Εκτύπωση

Οργανισμοί υδάτων

Ευρωπαϊκή Ένωση Υδάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υδάτων (EWA) είναι μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με τη διαχείριση και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε στις 22 Ιουνίου 1981 με το όνομα Ευρωπαϊκή Ένωση Ελέγχου Ρύπανσης Υδάτων. Το πεδίο εφαρμογής του Συλλόγου διευρύνθηκε το 1999 με την αλλαγή του ονόματος του σε Ευρωπαϊκή Ένωση Υδάτων.


UNESCO Water Portal

Το portal της UNESCO το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό.